หมวดหมู่ -อักขระสู่วิถีเซียน

บนภูผาศักดิ์สิทธิ์โบราณหมื่นปี สลักอักษรสี่ตัว “ หนทางสู่เซียน ”!

หนุ่มน้อยผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฝันเห็นภูผาศักสิทธิ์ บรรลุวิถีทางแห่งอักขระเซียน สร้างวิชาเทพเซียนร้อยพันปีอาศัยท่าทางที่เปิดเผย สร้างสมดุลให้กับปฐพี สร้างชนเผ่ามนุษยชาติให้ยิ่งใหญ่

มวลมนุษย์ยังไม่สูญ หนทางดำรงนิรันดร์!

error: Content is protected !!